gzeof

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzeofGzipli dosya tanıtıcında dosya sonunu sınar

Açıklama

gzeof ( resource $dt ) : int

Gzipli dosya tanıtıcısında dosya sonuna gelinmişse TRUE döndürür.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Gzipli dosya tanıtıcısında dosya sonuna gelinmişse veya bir hata oluşmuşsa TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzeof() örneği

<?php
$gz 
gzopen('birdosya.gz''r');
while (!
gzeof($gz)) {
  echo 
gzgetc($gz);
}
gzclose($gz);
?>