gzopen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzopenBir gzipli dosya açar

Açıklama

gzopen ( string $dosyaismi , string $kip [, int $include_path_kullan = 0 ] ) : resource

Okuma veya yazma amacıyla bir gzipli (.gz) dosya açar.

gzopen() işlevi henüz sıkıştırılmamış dosyaları okumak için açmakta da kullanılabilir. Bu durumda gzread(), sıkıştırmasız dosyayı doğrudan okuyacaktır.

Değiştirgeler

dosyaismi

Gzipli dosyanın ismi.

kip

fopen() işlevindeki gibi (rb veya wb) olmakla birlikte ayrıca bir sıkıştırma seviyesiyle (wb9 gibi) birlikte bir strateji de belirtilebilir: wb6f örneğindeki gibi süzgeçli veri için f; wb1h örneğindeki gibi sadece Huffman sıkıştırması için h. (Bu strateji değiştirgeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için zlib.h dosyasındaki deflateInit2 açıklamasına bakınız.)

include_path_kullan

Bu isteğe bağlı değiştirgeye 1 belirtirseniz dosya ayrıca include_path yönergesinde belirtilen yolarda da aranır.

Dönen Değerler

Açılan dosyaya bir dosya tanıtıcısı döndürür. Bu dosya tanıtıcısını kullanarak, (şeffaf olarak) sıkıştırılmış dosyadan herşeyi sıkıştırılmamış olarak okuyabilir ve dosyaya herşeyi sıkıştırılmış olarak yazabilirsiniz.

Açma işlemi başarısız olursa işlev FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzopen() örneği

<?php
$dt 
gzopen("/tmp/dosya.gz""r");
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzclose() - Bir açık gzipli dosya tanıtıcısını kapar