gzfile

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzfileGzipli dosyayı bir dizi içinde döndürür

Açıklama

gzfile ( string $dosyaismi [, int $include_path_kullan = 0 ] ) : array

Dosyanın içeriğini bir dizide döndürmesi dışında readgzfile() ile aynıdır.

Değiştirgeler

dosyaismi

Okunacak dosyanın ismi.

include_path_kullan

Bu isteğe bağlı değiştirgeyle 1 değerini aktarırsanız dosyanın include_path yönergesindeki yollarda da aranmasını sağlamış olursunuz.

Dönen Değerler

Her elemanında bir satır olmak üzere dosyayı içeren dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - gzfile() örneği

<?php
$satırlar 
gzfile('birdosya.gz');
foreach (
$satırlar as $satır) {
    echo 
$satır;
}
?>

Ayrıca Bakınız