gzpassthru

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzpassthruGzipli dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar

Açıklama

gzpassthru ( resource $dt ) : int

Belirtilen dosya tanıtıcısında mevcut konumdan dosya sonuna kadar okur ve (sıkıştırılmamış) sonucu standart çıktıya gönderir.

Bilginize:

Veriyi dosyaya yazdıktan sonra çıktılamak isterseniz dosya göstericisini akımın başlangıcına taşımak için gzrewind() işlevini kullanmalısınız.

İpucu

Tek isteğiniz dosya içeriğini değiştirmeden ve dosya içinde belli bir konuma gitmeden içeriği çıktı tamponuna dökümlemekse readgzfile() işlevini kullanarak fazladan bir gzopen() çağrısı yapmaktan kurtulursunuz.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen dosya tanıtıcısından okunan sıkıştırılmamış bayt sayısı veya bir hata oluşmuşsa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - gzpassthru() örneği

<?php
$dt 
gzopen('dosya.gz''r');
gzpassthru($dt);
gzclose($dt);
?>