readgzfile

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

readgzfileBir .gz dosyası çıktılar

Açıklama

readgzfile ( string $dosyaismi [, int $include_path_kullan = 0 ] ) : int

Bir dosyayı okur ve sıkıştırıp standart çıktıya gönderir.

readgzfile() işlevi gzipli olmayan dosyaları da okumakta kullanılabilir; bu durumda readgzfile() sıkıştırılmamış dosyayı doğrudan okur.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya sisteminden okunup içeriği standart çıktıya yazılacak dosya.

use_include_path

Bu isteğe bağlı değiştirgeyle 1 değerini aktarırsanız dosyanın include_path yönergesindeki yollarda da aranmasını sağlamış olursunuz.

Dönen Değerler

Dosyadan okunan (sıkıştırılmamış) bayt sayısı ile döner. Bir hata oluşursa FALSE döner ve işlev @readgzfile olarak çağrılmamışsa hata iletisi basılır.

Ayrıca Bakınız

  • gzpassthru() - Gzipli dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar
  • gzfile() - Gzipli dosyayı bir dizi içinde döndürür
  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar