gzrewind

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzrewindGzipli dosya göstericisini dosya başlangıcına taşır

Açıklama

gzrewind ( resource $dt ) : bool

Belirtilen dosya tanıtıcısında dosya göstericisini dosya akımının başlangıcına taşır.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • gzseek() - Gzipli dosya göstericisini konumlar
  • gztell() - Gzipli dosya tanıtıcısının okuma/yazma konumunu döndürür