gzseek

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzseekGzipli dosya göstericisini konumlar

Açıklama

gzseek ( resource $dt , int $konum [, int $nereye = SEEK_SET ] ) : int

Belirtilen dosya tanıtıcısında dosya göstericisini belirtilen konuma taşır. gzseek(dt, konum, SEEK_SET) C çağrısına eşdeğerdir.

Dosya okumak için açılmışsa bu işlev yine de taklit edilir ama işlem oldukça yavaşlar. Dosya yazmak için açılmışsa sadece ileri yönde konumlamalar desteklenir; gzseek() konumlamanın ardından yeni konuma kadar olan bölgeyi sıfırlarla doldurur.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

konum

Göstericinin götürüleceği konum.

nereye

Olası nereye değerleri:

  • SEEK_SET - Gösterici, tam konumuncu bayta yerleştirilir.
  • SEEK_CUR - Gösterici, mevcut konum artı konumuncu bayta yerleştirilir.

nereye değiştirgesi belirtilmezse SEEK_SET belirtilmiş gibi işlem yapılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda 0, aksi takdirde -1 döner. Dosya sonunun sonrasına yapılan bir konumlama bir hata olarak değerlendirilmez.

Örnekler

Örnek 1 - gzseek() örneği

<?php
$gz 
gzopen('birdosya.gz''r');
gzseek($gz,2);
echo 
gzgetc($gz);
gzclose($gz);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gztell() - Gzipli dosya tanıtıcısının okuma/yazma konumunu döndürür
  • gzrewind() - Gzipli dosya göstericisini dosya başlangıcına taşır