gztell

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gztellGzipli dosya tanıtıcısının okuma/yazma konumunu döndürür

Açıklama

gztell ( resource $dt ) : int

Belirtilen dosya tanıtıcısının, yani sıkıştırılmamış dosya akımının okuma/yazma konumunu döndürür.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Dosya göstericisinin yeri veya bir hata oluşmuşsa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzseek() - Gzipli dosya göstericisini konumlar
  • gzrewind() - Gzipli dosya göstericisini dosya başlangıcına taşır