gzwrite

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzwriteBir dizgeyi bir gzipli dosyaya ikil kipte yazar

Açıklama

gzwrite ( resource $dt , string $dizge [, int $uzunluk ] ) : int

gzwrite() işleve belirtilen dizge dizgesini belirtilen dosya tanıtıcısına sıkıştırarak yazar.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

dizge

Sıkıştırılarak dosyaya yazılacak dizge.

uzunluk

Yazılacak sıkıştırılmamış bayt sayısı. Belirtilmişse yazma işlemi sıkıştırılmamış uzunluk bayt yazıldıktan sonra veya dosya sonuna gelindiğinde (hangisi önce olursa) durur.

Bilginize:

uzunluk değiştirgesi belirtilmişse magic_quotes_runtime yapılandırma yönergesi yok sayılır ve dizge'deki hiçbir bölü çizgisi ayıklanmaz.

Dönen Değerler

Belirtilen sıkıştırılmış dosya akımına yazılan sıkıştırılmamış bayt sayısı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - gzwrite() örneği

<?php
$dizge 
'Sıkıştırılacak bir takım bilgiler';
$gz gzopen('birdosya.gz','w9');
gzwrite($gz$dizge);
gzclose($gz);
?>

Ayrıca Bakınız