gzread

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzreadGzipli dosyayı ikil kipte okur

Açıklama

gzread ( resource $dt , int $uzunluk ) : string

gzread() işlevi belirtilen dosya tanıtıcısından uzunluk bayt okur. Okuma işlemi, gzipli dosya akımından (sıkıştırılmamış) uzunluk bayt okununca veya dosya sonuna gelindiğinde (hangisi önce olursa) durur.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

uzunluk

Okunacak sıkıştırılmamış bayt sayısı.

Dönen Değerler

Okunan veri ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - gzread() örneği

<?php
// gzipli dosyanın içeriğini dizgeye yazar
$dosya "/usr/local/birdosya.txt.gz";
$dt gzopen($dosya"r");
$içerik gzread($dt10000);
gzclose($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzwrite() - Bir dizgeyi bir gzipli dosyaya ikil kipte yazar
  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgets() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • gzgetss() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır okuyup HTML etiketlerinden arındırır
  • gzfile() - Gzipli dosyayı bir dizi içinde döndürür
  • gzpassthru() - Gzipli dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar