gzuncompress

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

gzuncompressSıkıştırılmış bir dizgenin sıkıştırmasını açar

Açıklama

gzuncompress ( string $veri [, int $uzunluk = 0 ] ) : string

Bu işlev sıkıştırılmış bir dizgenin sıkıştırmasını açar.

Değiştirgeler

veri

gzcompress() tarafından sıkıştırılmış veri.

uzunluk

Kodu çözülecek verinin azami uzunluğu.

Dönen Değerler

Verinin sıkıştırılmamış halini veya bir hata oluşması halinde FALSE döndürür.

Sıkıştırılmamış veri uzunluğu isteğe bağlı uzunluk ile belirtilenden veya sıkıştırılmış veri'nin 32768 mislinden uzunsa bu işlev bir hata döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzuncompress() örneği

<?php
$compressed   
gzcompress('Sıkıştırılacak veri'9);
$uncompressed gzuncompress($compressed);
echo 
$uncompressed;
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzcompress() - Bir dizgeyi sıkıştırır
  • gzinflate() - Deflate sıkıştırmalı bir verinin sıkıştırmasını açar
  • gzdeflate() - Bir dizgeyi deflate biçeminde sıkıştırır
  • gzencode() - Gzipli bir dizge oluşturur