hash_final

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_finalBir ardışık özetleme işlemini bitirip üretilen özeti döndürür

Açıklama

hash_final ( resource $bağlam [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

Bir ardışık özetleme işlemini bitirip üretilen özeti döndürür.

Değiştirgeler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş özetleme bağlamı.

ham_çıktı

TRUE olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (FALSE) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti özetini, ham_çıktı için TRUE belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - hash_final() örneği

<?php
$ctx 
hash_init('sha1');
hash_update($ctx'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');
echo 
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

5437dd7cc3b1a3572da12bf314963301f270e8

Ayrıca Bakınız