hash_file

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_fileBelirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir

Açıklama

hash_file ( string $algo , string $dosya [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir.

Değiştirgeler

algo

Özetleme algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" ve benzerleri)

dosya

Özeti hesaplanacak dosyanın yeri; fopen() sarmalayıcıları desteklenir.

ham_çıktı

TRUE olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (FALSE) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti özetini, ham_çıktı için TRUE belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - hash_file() örneği

<?php
/* Özeti hesaplanacak dosyayı oluşturalım */
file_put_contents('example.txt',
    
'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');

echo 
hash_file('md5''example.txt');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

44366f3bc27a70d68b5e77157d9644ec

Ayrıca Bakınız

  • hash() - Bir ileti özeti üretir
  • hash_hmac_file() - Bir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir
  • hash_update_file() - Veriyi bir dosyadan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder
  • md5_file() - Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
  • sha1_file() - Bir dosyanın sha1 özetini hesaplar