hash_update_stream

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_update_streamVeriyi açık bir akımdan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder

Açıklama

hash_update_stream ( resource $bağlam , resource $dt [, int $uzunluk = -1 ] ) : int

Veriyi açık bir akımdan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder.

Değiştirgeler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş özetleme bağlamı.

dt

Bir akım oluşturma işlevi tarafından oluşturulmuş bir dosya tanıtıcısı.

uzunluk

Akımdan özetleme bağlamına kopyalanacak azami karakter sayısı.

Dönen Değerler

dt'den bağlam'a eklenebilen bayt sayısı.

Örnekler

Örnek 1 - hash_update_stream() örneği

<?php
$fp 
tmpfile();
fwrite($fp'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');
rewind($fp);

$ctx hash_init('md5');
hash_update_stream($ctx$fp);
echo 
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

08badfbbc252d96b1e4615cca2b0424e

Ayrıca Bakınız

  • hash_init() - Ardışık özetleme bağlamını ilklendirir
  • hash_update() - Veriyi etkin bir özetleme bağlamına dahil eder
  • hash_final() - Bir ardışık özetleme işlemini bitirip üretilen özeti döndürür
  • hash() - Bir ileti özeti üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir