hash_update_file

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_update_fileVeriyi bir dosyadan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder

Açıklama

hash_update_file ( resource $bağlam , string $dosya [, resource $akım = NULL ] ) : bool

Veriyi bir dosyadan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder.

Değiştirgeler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş özetleme bağlamı.

dosya

Özeti hesaplanacak dosyanın yeri; fopen() sarmalayıcıları desteklenir.

akım

stream_context_create() ile oluşturulmuş bir akım bağlamı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • hash_init() - Ardışık özetleme bağlamını ilklendirir
  • hash_update() - Veriyi etkin bir özetleme bağlamına dahil eder
  • hash_update_stream() - Veriyi açık bir akımdan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder
  • hash_final() - Bir ardışık özetleme işlemini bitirip üretilen özeti döndürür
  • hash() - Bir ileti özeti üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir