imagechar

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecharYatay olarak bir karakter çizer

Açıklama

imagechar ( resource $resim , int $yazıtipi , int $x , int $y , string $karakter , int $renk ) : bool

imagechar() işlevi karakter dizgesinin ilk karakterini resim ile belirtilen resmin üst sol x,y konumuna (resmin üst sol köşesi 0,0'dır) renk renginde çizer.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

yazıtipi

Belirtilecek değer, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() ile tanımlanmış kendi yazı tipi betimleyicilerinizden biri olabilir.

x

Başlangıç X koordinatı.

y

Başlangıç Y koordinatı.

karakter

Çizilecek karakter.

renk

imagecolorallocate() ile oluşturulmuş bir rengin tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagechar() örneği

<?php

$im 
imagecreate(100100);

$dizge 'PHP';

$artalan imagecolorallocate($im255255255);
$siyah imagecolorallocate($im000);

// Üst sol köşeye siyah bir "P" basalım
imagechar($im100$dizge$siyah);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagechar.png

Ayrıca Bakınız