imagecharup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecharupDüşey olarak bir karakter çizer

Açıklama

imagecharup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $c , int $color ) : bool

imagecharup() işlevi karakter dizgesinin ilk karakterini resim ile belirtilen resmin üst sol x,y konumuna (resmin üst sol köşesi 0,0'dır) renk renginde aşağıdan yukarıya doğru dikine çizer.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

yazıtipi

Belirtilecek değer, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() ile tanımlanmış kendi yazı tipi betimleyicilerinizden biri olabilir.

x

Başlangıç X koordinatı.

y

Başlangıç Y koordinatı.

karakter

Çizilecek karakter.

renk

imagecolorallocate() ile oluşturulmuş bir rengin tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecharup() örneği

<?php

$im 
imagecreate(100100);

$string 'Neden ilk harf Z olmasın';

$bg imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// Beyaz artalana siyah bir "Z" basalım
imagecharup($im31010$string$black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagecharup.png

Ayrıca Bakınız