is_executable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_executableBir dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadığını söyler

Açıklama

is_executable ( string $dosyaismi ) : bool

Belirtilen dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadığını söyler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosyanın yolu.

Dönen Değerler

dosyaismi ile belirtilen dosya mevcutsa ve çalıştırılabilir bir dosya ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 is_executable() işlevi Windows üzerinde de kullanılabilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - is_executable() örneği

<?php

$dosya 
'/home/vincent/somefile.sh';

if (
is_executable($dosya)) {
    echo 
$dosya.' çalıştırılabilir';
} else {
    echo 
$dosya.' çalıştırılamaz';
}

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • is_file() - Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
  • is_link() - Bir dosyanın sembolik bağ olup olmadığını söyler