is_scalar

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

is_scalarBir değişken sayıl mı diye bakar

Açıklama

is_scalar ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişkenin değeri sayıl türlerden biri ise TRUE döner.

Sayıl türler: integer, float, string ve boolean. Sayıl olmayan türler: array, object ve resource.

Bilginize:

is_scalar() işlevi resource türündeki değerleri, tamsayılara dayalı soyut veri türleri olduklarından sayıl değerler olarak ele almaz. Bu gerçeklenim ayrıntısı bir kural olarak ele alınmamalıdır, ileride değişebilir.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenin değeri sayıl türlerden biri ise TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_scalar() örneği

<?php
function show_var($var)
{
    if (
is_scalar($var)) {
        echo 
$var;
    } else {
        
var_dump($var);
    }
}
$pi 3.1416;
$proteins = array("hemoglobin""cytochrome c oxidase""ferredoxin");

show_var($pi);
show_var($proteins)

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3.1416
array(3) {
 [0]=>
 string(10) "hemoglobin"
 [1]=>
 string(20) "cytochrome c oxidase"
 [2]=>
 string(10) "ferredoxin"
}

Ayrıca Bakınız

 • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
 • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
 • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
 • is_real() - is_float işlevinin takma adıdır
 • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
 • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
 • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
 • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar