key

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

keyBir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür

Açıklama

key ( array &$dizi ) : mixed

key() işlevi belirtilen diziden göstericinin işaret ettiği elemanın anahtarını döndürür.

Değiştirgeler

dizi

Anahtarın alınacağı dizi.

Dönen Değerler

Dahili göstericinin üzerinde bulunduğu elemanın anahtarını döndürür. Eğer gösterici son elemandan sonrasını gösteriyorsa NULL döner.

Örnekler

Örnek 1 - key() örneği

<?php
$dizi 
= array(
    
'meyve1' => 'elma',
    
'meyve2' => 'muz',
    
'meyve3' => 'armut',
    
'meyve4' => 'elma',
    
'meyve5' => 'elma');

// Değeri "elma" olan tüm anahtarları gösterir
while ($meyve_adı current($dizi)) {
    if (
$meyve_adı == 'elma') {
        echo 
key($dizi).'<br />';
    }
    
next($dizi);
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

meyve1<br />
meyve4<br />
meyve5<br />

Ayrıca Bakınız

  • current() - Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • next() - Dahili dizi göstericisini bir ilerletir