next

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

nextDahili dizi göstericisini bir ilerletir

Açıklama

next ( array &$dizi ) : mixed

next() işlevi bir farkla current() işlevi gibi davranır. Eleman değerini döndürmeden önce dahili dizi göstericisini bir ileri taşır. Yani farklı olarak dahili dizi göstericisini bir ilerlettikten sonra, current() işlevindeki gibi dahili dizi göstericisinin gösterdiği elemanın değerini döndürür.

Değiştirgeler

dizi

Göstericisi konumlanacak dizi.

Dönen Değerler

Dizinin dahili göstericisinin bulunduğu konumun bir sonrasında eleman varsa o elemanın değeri döner, yoksa FALSE döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - next() ve şürekası

<?php
$araç 
= array('tabanvay''bisiklet''otomobil''uçak');
$kip current($araç); // $kip = 'tabanvay';
$kip next($araç);    // $kip = 'bisiklet';
$kip next($araç);    // $kip = 'otomobil';
$kip prev($araç);    // $kip = 'bisiklet';
$kip end($araç);     // $kip = 'uçak';
?>

Notlar

Bilginize: Bir dizinin sonundaki elemanın değerinin boolean FALSE olup olmadığını anlayamazsınız. FALSE değerli elemanlar içeren bir dizide bilinçli olarak ilerlemenin en doğru yolu each() kullanmaktır.

Ayrıca Bakınız

  • current() - Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • end() - Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
  • prev() - Dahili dizi göstericisini bir geriletir
  • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
  • each() - Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir