current

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

currentBir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür

Açıklama

current ( array &$dizi ) : mixed

Her dizinin, ilklendirme anında ilk elemanına konumlanan bir göstericisi vardır.

Değiştirgeler

dizi

Üzerinde işlem yapılacak dizi.

Dönen Değerler

current() işlevi dizinin dahili göstericinin işaret ettiği elemanı döndürür. Göstericinin yeri değiştirilmez. Eğer gösterici sonuncu elemanın sonrasını işaret ediyorsa veya dizi boşsa FALSE döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - current() örneği

<?php
$araç 
= array('tabanvay''bisiklet''otomobil''uçak');
$kip current($araç); // $kip = 'tabanvay';
$kip next($araç);    // $kip = 'bisiklet';
$kip current($araç); // $kip = 'bisiklet';
$kip next($araç);    // $kip = 'otomobil';
$kip prev($araç);    // $kip = 'bisiklet';
$kip end($araç);     // $kip = 'uçak';
$kip current($araç); // $kip = 'uçak';

$arr = array();
var_dump(current($arr)); // bool(false)

$arr = array(array());
var_dump(current($arr)); // array(0) { }
?>

Notlar

Bilginize: Bir dizi sonunu boolean FALSE değerinden ayıramazsınız. element. FALSE değerli elemanlar içeren bir dizide bilinçli olarak ilerlemenin en doğru yolu each() kullanmaktır.

Ayrıca Bakınız

  • end() - Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
  • key() - Bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür
  • each() - Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
  • prev() - Dahili dizi göstericisini bir geriletir
  • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
  • next() - Dahili dizi göstericisini bir ilerletir