mb_chr

(PHP 7 >= 7.2.0)

mb_chrGet a specific character

Açıklama

mb_chr ( int $cp [, string $encoding ] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

cp

encoding

Dönen Değerler

Returns a specific character başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • mb_ord() - Get code point of character
  • chr() - Kodu belirtilen karakteri döndürür