mb_convert_case

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

mb_convert_caseBir dizgeye büyük-küçük harf dönüşümü uygular

Açıklama

mb_convert_case ( string $dizge , int $kip = MB_CASE_UPPER [, string $kodlama = mb_internal_encoding() ] ) : string

Belirtilen dizgeye belirtilen kipe göre büyük-küçük harf dönüşümü uygular.

Değiştirgeler

dizge

Dönüştürülecek dizge.

kip

Dönüşüm kipi. MB_CASE_UPPER, MB_CASE_LOWER veya MB_CASE_TITLE olabilir.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

kip ile belirtilen şekilde büyük-küçük harf dönüşümü yapılmış dizge.

Evrenkod

strtolower() ve strtoupper() gibi standart büyük-küçük harf dönüşüm işlevlerinden farklı olarak, dönüşümü Evrenkodlu karakter özelliklerine göre yapar. Bu bakımdan bu işlevin davranışı yerel ayarlardan etkilenmez ve büyük-küçük harf ayrımı yapılabilen her karakteri dönüştürebilir.

Evrenkod özellikleri hakkında daha fazla bilgi için » http://www.unicode.org/unicode/reports/tr21/ adresine bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - mb_convert_case() örneği

<?php
$str 
"Pınar'ın çok sevdiği küçük bir kuzusu var.";
$str mb_convert_case($strMB_CASE_UPPER"UTF-8");
echo 
$str// Prints PINAR'IN ÇOK SEVDIĞI KÜÇÜK BIR KUZUSU VAR.
$str mb_convert_case($strMB_CASE_TITLE"UTF-8");
echo 
$str// Pinar'In Çok Sevdiği Küçük Bir Kuzusu Var.
?>

Ayrıca Bakınız