mb_detect_encoding

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_detect_encodingKarakter kodlamasını algılar

Açıklama

mb_detect_encoding ( string $dizge [, mixed $kodlama_listesi = mb_detect_order() [, bool $kesin = false ]] ) : string

dizge dizgesinin karakter kodlamasını algılar.

Değiştirgeler

dizge

Kodlaması algılanacak dizge.

kodlama_listesi

kodlama_listesi ile karakter kodlama listesi belirtilir. Algı sırası bir dizi veya virgül ayraçlı bir liste olarak belirtilebilir.

kodlama_listesi belirtilmezse algılama için dahili algılama sırası kullanılır.

kesin

kesin ile kesin kodlama algılamasının kullanılıp kullanılmayacağı belirtilir. FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Karakter kodlaması belirtilen dizgeden saptanamıyorsa FALSE yoksa saptanan karakter kodlaması döner.

Örnekler

Örnek 1 - mb_detect_encoding() örneği

<?php
/* Karakter kodlamasını dahili algı sırasını kullanarak algılatalım */
echo mb_detect_encoding($str);

/* "auto" değeri "ASCII,JIS,UTF-8,EUC-JP,SJIS" olarak genişletilir */
echo mb_detect_encoding($str"auto");

/* Kodlama listesini virgül ayraçlı liste olarak belirtelim  */
echo mb_detect_encoding($str"JIS, eucjp-win, sjis-win");

/* Kodlama listesini dizi olarak belirtelim  */
$ary[] = "ASCII";
$ary[] = "JIS";
$ary[] = "EUC-JP";
echo 
mb_detect_encoding($str$ary);
?>

Ayrıca Bakınız

  • mb_detect_order() - Karakter kodlaması algılama sırasını tanımlar/döndürür