mb_split

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_splitÇok baytlı bir dizgeyi düzenli ifade ile parçalara ayırır

Açıklama

mb_split ( string $şablon , string $dizge [, int $sınır = -1 ] ) : array

dizge ile belirtilen bir dizgeyi şablon ile belirtilen düzenli ifadeye göre parçalara ayırır ve sonucu bir dizi olarak döndürür.

Değiştirgeler

şablon

Düzenli ifade şablonu.

dizge

Parçalara ayrılacak dizge.

sınır
İsteğe bağlı olup, belirtildiği takdirde en fazla sınır sayıda parça döndürülür.

Dönen Değerler

Dir dizi olarak sonuç.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_ereg() - Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir