mb_strcut

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_strcutDizgenin başlangıcı ve uzunluğu belirtilen parçası ile döner

Açıklama

mb_strcut ( string $dizge , int $başlangıç [, int $uzunluk [, string $kodlama ]] ) : string

mb_strcut() işlevi mb_substr() işlevinin yaptığını farklı bir yöntemle yapar. Eğer başlangıç konumu çok baytlı bir karakterin ikinci veya sonraki baytındaysa başlangıcı o karaterin ilk baytına taşır.

dizge ile belirtilen dizgeden uzunluk ile belirtilenden daha kısa bir dizge ve çok baytlı dizgenin bir parçası olmayan veya çok baytlı bir karakterin ortasında olmayan karakteri çıkarır. (?)

Değiştirgeler

dizge

Parça çıkarılacak dizge.

başlangıç

Çıkarılacak parçanın başlangıç konumu.

uzunluk

Çıkarılacak parçanın uzunluğu.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

mb_strcut() işlevi, str dizgesinden başlangıç ve uzunluk ile belirtilen parçayı döndürür.

Ayrıca Bakınız