mb_strrpos

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_strrposBir dizgenin içinde başka bir dizgeye son rastlanılan noktanın indisini döndürür

Açıklama

mb_strrpos ( string $samanlık , string $iğne [, int $konum [, string $kodlama ]] ) : int

Karakter sayısına dayalı olarak güvenilir bir çok baytlı strrpos() işlemi yürütür. iğne'nin ilk karakterinin yeri samanlık dizgesinin ilk karakterine göre hesaplanır. İlk karakterin indisi 0'dır.

Değiştirgeler

samanlık

Sonuncu iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde sonuncusu aranacak dizge.

konum
samanlık içinde aramanın başlatılacağı konum. Negatif bir değer samanlık dizgesinin son karakterine göre aramanın durdurulacağı konumu belirtir.
kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Sonuncu iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 İsteğe bağlı konum değiştirgesi eklendi.

Notlar

Bilginize: kodlama değiştirgesi işlev değiştirgeleri içinde üçüncülükten dördüncülüğe PHP 5.2.0 sürümünde taşındı. Geriye uyumluluk adına kodlama değiştirgesi üçüncü değiştirge olarak da belirtilebilir, fakat bunun yapılması önerilmez, çünkü bu uyumluluk özelliği yakında kaldırılacaktır.

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_strpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür
  • mb_internal_encoding() - Dahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur