strrpos

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strrposBir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur

Açıklama

strrpos ( string $samanlık , string $iğne [, int $başlangıç = 0 ] ) : int

samanlık dizgesi içindeki son iğne dizgesinin sayısal konumunu döndürür. PHP 4 için iğne tek karakterden oluşmalıdır. iğne olarak bir dizge aktarılırsa dizgenin sadece ilk karakteri kullanılır.

Eğer iğne bulunamazsa FALSE döner.

"Karakter 0. konumda bulundu" veya "Karakter yok" şeklinde dönen değer kolayca yanlış yorumlanabilir. Şimdi farkın nasıl ayırdedileceğini görelim:

<?php

// PHP 4.0.0 ve sonrası:
$pos strrpos($mystring"b");
if (
$pos === false) { // üç eşit imine dikkat!
    // yok...
}

// PHP 4.0.0 öncesi:
$pos strrpos($mystring"b");
if (
is_bool($pos) && !$pos) {
    
// yok...
}
?>

iğne bir dizge değilse, önce bir tamsayıya dönüştürülür ve bu tamsayı karakterin kodu olarak ele alınır.

Bilginize: PHP 5.0.0'dan itibaren başlangıç ile aramanın başlatılacağı konum belirtilebilmektedir. Negatif değerler dizgenin sonundan ne kadar önce aramanın durdurulacağını belirtmek için kullanılır.

Bilginize: iğne, PHP 5.0.0'dan itibaren bir karakterden daha uzun bir dizge olarak belirtilebilmektedir.

Değiştirgeler

samanlık

İğnenin aranacağı dizge.

iğne

Samanlıkta aranacak karakter.

başlangıç

Aramanın başlatılacağı veya durdurulacağı konum.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strripos() - Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur