mb_internal_encoding

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_internal_encodingDahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_internal_encoding ([ string $kodlama = mb_internal_encoding() ] ) : mixed

Dahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür.

Değiştirgeler

kodlama

HTTP girdi karakter kodlaması dönüşümü için kullanılan karakter kodlaması ve dizge işlevleri için mbstring modülü tarafından tanımlanmış öntanımlı karakter kodlaması adı.

Dönen Değerler

kodlama belirtilmişse başarı durumunda TRUE aksi takdirde FALSE döner. kodlama belirtilmemişse geçerli kodlamanın ismi döner.

Örnekler

Örnek 1 - mb_internal_encoding() örneği

<?php
/* Dahili karakter kodlamasını UTF-8 yapalım */
mb_internal_encoding("UTF-8");

/* Dahili karakter kodlamasını öğrenelim */
echo mb_internal_encoding();
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız