is_callable

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

is_callableBir değişkenin içeriğinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini doğrular

Açıklama

is_callable ( callback $işlev [, bool $sözdizimsel = false [, string &$isim ]] ) : bool

Belirtilen değişkenin içeriğinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini doğrular. işlev değiştirgesinde geçerli bir işlev ismi veya düzgün olarak kodlanmış bir nesne ve işlev ismi içeren bir dizi belirtilebilir.

Değiştirgeler

işlev

Bir işlev ismi veya aşağıdaki gibi bir nesne ve nesne içinde bir yöntem ismi olabilir:

array($BirNesne, 'Yöntemİsmi')

sözdizimsel

TRUE atanırsa işlev değiştirgesinde bir işlev veya yöntem ismi belirtildiği varsayımıyla doğrulama yapılmaya çalışılır. Sadece dizge olmayan veya bir geriçağırım işlevi olarak kullanılabilecek geçerli bir yapıya sahip olmayan bir dizi içeren basit değişkenler reddedilir. Geçerli bir dizinin 2 girdisi olacağı varsayılır; ilki bir nesne veya bir dizge, ikincisi ise bir dizge.

isim

İşlev veya yöntemin çağrılabilir ismi. Aşağıdaki örnekteki "birSınıf::birYöntem" gibi. birSınıf::birYöntem() çağrılabilir bir duruk yöntem olsa da bunun hep böyle olması gerekmez.

Dönen Değerler

Belirtilen işlev bir işlev olarak çağrılabiliyorsa TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_callable() örneği

<?php
//  Bir  değişkenin içeriğinin bir işlev olarak
//  çağrılabilirliğinin sınanması.

//
//  Bir işlev içeren basit bir değişken
//

function bir_işlev()
{
}

$işlevDeğişkeni 'bir_işlev';

var_dump(is_callable($işlevDeğişkenifalse$isim));  // bool(true)

echo $isim"\n";  // bir_işlev

//
//  Bir yöntem içeren bir dizi
//

class birSınıf {

  function 
birYöntem()
  {
  }

}

$birNesne = new birSınıf();

$yöntemDeğişkeni = array($birNesne'birYöntem');

var_dump(is_callable($yöntemDeğişkenitrue$isim));  //  bool(true)

echo $isim"\n";  //  birSınıf::birYöntem

?>

Ayrıca Bakınız