mysql_db_name

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_nameSonuç verisini al

Açıklama

mysql_db_name ( resource $sonuç , int $satır [, mixed $alan ] ) : string

Bir mysql_list_dbs() çağrısından veritabanı adını alır.

Değiştirgeler

sonuç

Bir mysql_list_dbs() çağrısının sonuç göstericisi.

satır

Sonuç kümesine indis.

alan

Alan adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda veritabanı adını, hata durumunda FALSE döndürür. Eğer FALSE döndürüldüyse, hatanın mahiyetini anlamak için mysql_error() işlevini kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_db_name() örneği

<?php
error_reporting
(E_ALL);

$link mysql_connect('dbhost''kullanıcı''parola');
$db_list mysql_list_dbs($link);

$i 0;
$bgl mysql_num_rows($db_list);
while (
$i $bgl) {
    echo 
mysql_db_name($db_list$i) . "\n";
    
$i++;
}
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_dbname()

Ayrıca Bakınız