mysql_list_fields

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_fieldsMySQL tablosunun alanlarını listeler

Açıklama

mysql_list_fields ( string $veritabanı_adı , string $tablo_adı [, resource $bağlantı_belirteci ] ) : resource

Verilen tablo hakkındaki bilgileri alır.

Bu işlevin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine, SHOW COLUMNS FROM table [LIKE 'ad'] şeklinde bir ifade çalıştırmak için mysql_query() işlevini kullanmak tercih edilebilir.

Değiştirgeler

veritabanı_adı

Sorgulanan veritabanının adı.

tablo_adı

Sorgulanan tablonun adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda FALSE döndürür.

Döndürülen sonuç mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name() ve mysql_field_type() ile kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_fields() yerine kullanılabilecek kod örneği

<?php
$sonuç 
mysql_query("SHOW COLUMNS FROM birtablo");
if (!
$sonuç) {
    echo 
'Sorguyu çalıştıramadı: ' mysql_error();
    exit;
}
if (
mysql_num_rows($sonuç) > 0) {
    while (
$satır mysql_fetch_assoc($sonuç)) {
        
print_r($satır);
    }
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [Field] => id
  [Type] => int(7)
  [Null] =>
  [Key] => PRI
  [Default] =>
  [Extra] => auto_increment
)
Array
(
  [Field] => email
  [Type] => varchar(100)
  [Null] =>
  [Key] =>
  [Default] =>
  [Extra] =>
)

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_listfields()

Ayrıca Bakınız