mysql_list_dbs

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbsBir MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını listeler

Açıklama

mysql_list_dbs ([ resource $bağlantı_belirteci ] ) : resource

MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını içeren bir sonuç göstericisi döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda FALSE döndürür. Bu sonuç göstericisinin veya mysql_fetch_array() gibi sonuç tabloları üreten bir işlevden elde edilen işlevselliğin tersini elde etmek için mysql_tablename() işlevini kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_dbs() örneği

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_parolası');
$db_list mysql_list_dbs($link);

while (
$row mysql_fetch_object($db_list)) {
     echo 
$row->Database "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

database1
database2
database3

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_listdbs()

Ayrıca Bakınız