mysql_tablename

(PHP 4, PHP 5)

mysql_tablenameAlanın tablo adını al

Açıklama

mysql_tablename ( resource $sonuç , int $i ) : string

Bir sonuç'tan tablo adını alır.

Bu işlevin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine, SHOW TABLES [FROM db_adı] [LIKE 'şablon'] şeklinde bir SQL ifadesi çalıştırmak için mysql_query() kullanılması tercih edilebilir.

Değiştirgeler

sonuç

mysql_list_tables() işlevinden döndürülen resource türünde bir sonuç göstericisi.

i

Tamsayı indisi (satır/tablo numarası)

Dönen Değerler

Başarı durumunda tablo adı, hata durumunda FALSE döndürülür.

Bu sonuç göstericisini veya mysql_fetch_array() gibi sonuç tabloları üreten bir işlevden elde edilen işlevselliğin tersini elde etmek için mysql_tablename() işlevini kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_tablename() örneği

<?php
mysql_connect
("localhost""mysql_user""mysql_password");
$result mysql_list_tables("mydb");
$num_rows mysql_num_rows($result);
for (
$i 0$i $num_rows$i++) {
    echo 
"Tablo: "mysql_tablename($result$i), "\n";
}

mysql_free_result($result);
?>

Notlar

Bilginize:

mysql_num_rows() işlevi sonuç göstericisindeki tablo sayısını belirlemek için kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız