openssl_private_decrypt

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_private_decryptGenel anahtarla şifrelenmiş verinin şifresini gizli anahtarla çözer

Açıklama

openssl_private_decrypt ( string $şifreli_veri , string &$veri , mixed $anahtar [, int $dolgu = OPENSSL_PKCS1_PADDING ] ) : bool

Evvelce openssl_public_encrypt() tarafından şifrelenmiş şifreli_veri'nin şifresini çözüp sonucu veri değiştirgesine yerleştirir.

Şifreli veriyi okuyup okuyamayacağınızı bu işlevle öğrenebilirsiniz.

Değiştirgeler

şifreli_veri

veri

anahtar

Veriyi şifrelemekte kullanılan genel anahtarın karşılığı olan gizli anahtar.

dolgu

OPENSSL_PKCS1_PADDING öntanımlı olup yerine şunlardan biri belirtilebilir: OPENSSL_SSLV23_PADDING, OPENSSL_PKCS1_OAEP_PADDING, OPENSSL_NO_PADDING.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız