openssl_public_decrypt

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_public_decryptGizli anahtarla şifrelenmiş verinin şifresini genel anahtarla çözer

Açıklama

openssl_public_decrypt ( string $şifreli_veri , string &$veri , mixed $anahtar [, int $dolgu = OPENSSL_PKCS1_PADDING ] ) : bool

Evvelce openssl_private_encrypt() tarafından şifrelenmiş şifreli_veri'nin şifresini çözüp sonucu veri değiştirgesine yerleştirir.

Bu işlevi, şifrelenmiş iletinin gizli anahtarın sahibi tarafından yazılıp yazılmadığı öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

şifreli_veri

veri

anahtar

Veriyi şifrelemekte kullanılan gizli anahtarın karşılığı olan genel anahtar.

dolgu

OPENSSL_PKCS1_PADDING öntanımlı olup yerine OPENSSL_NO_PADDING belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız