openssl_private_encrypt

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_private_encryptVeriyi gizli anahtarla şifreler

Açıklama

openssl_private_encrypt ( string $veri , string &$şifreli_veri , mixed $anahtar [, int $dolgu = OPENSSL_PKCS1_PADDING ] ) : bool

veri, anahtar gizli anahtarı ile şifrelenir ve sonuç şifreli_veri değiştirgesine konur. Şifrelenmiş verinin şifresi openssl_public_decrypt() işlevi ile çözülebilir.

Bu işlev bir iletiyi imzalamakta, dolayısıyla başkası tarafından yazılmadığını kanıtlamakta kullanılabilir.

Değiştirgeler

veri

Şifrelenecek veri.

şifreli_veri

Şifrelenen veri bu değişkene konur.

anahtar

Gizli anahtar.

dolgu

OPENSSL_PKCS1_PADDING öntanımlı olup yerine OPENSSL_NO_PADDING belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız