passthru

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

passthruHarici bir programı çalıştırır ve çıktısını ham olarak gösterir

Açıklama

passthru ( string $komut [, int &$dönüş_değeri ] ) : void

passthru() işlevi komut çalıştıran bir işlev olarak exec() işlevine benzer. Bir Unix komutunun ikil çıktısının doğrudan tarayıcıya aktarılmasını istediğiniz durumlarda exec() veya system() işlevlerinin yerine bu işlevi kullanmalısınız. Bu işlevi kullanmanın yararlı olduğu yerlerden biri, bir resim akımını doğrudan çıktılayan pbmplus gibi araçların kullanımıdır. İçerik türünü image/gif olarak ayarlayıp, bir gif çıktılamak için bir pbmplus aracını çalıştırırsanız, doğrudan resim çıktılayan bir PHP betiğiniz olur.

Değiştirgeler

komut

Çalıştırılacak komut.

dönüş_değeri

Bu değiştirge belirtilmişse, Unix komutunun çıkış değeri bu değişkene yazılır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Notlar

Uyarı

Kullanıcı kaynaklı verilerin bu işlev üzerinden aktarımına izin verecekseniz, kullanıcının bazı komutlar çalıştırarak sistemi kandıramaması için escapeshellarg() veya escapeshellcmd() işlevlerini kullanınız.

Bilginize:

Eğer bir uygulama bu işlevle başlatılmışsa uygulamanın artalanda çalışmasını sürdürebilmesi için uygulama çıktısı ya bir dosyaya ya da başka bir çıktı akımına yönlendirilmelidir. Aksi takdirde, uygulama sonlanana kadar PHP askıda kalacaktır.

Bilginize: Güvenli kip etkinken, dosyaları sadece safe_mode_exec_dir ile çalıştırabilirsiniz. Uygulamadan kaynaklanan sebeplerle çalıştırılabilirin dosya yolunda .. bileşenine şimdilik izin verilmemektedir.

Uyarı

güvenli kipin etkin kılınmasıyla, komut dizgesi escapeshellcmd() ile öncelenir. Böylece, echo y | echo x komut dizgesi echo y \| echo x haline gelir.

Ayrıca Bakınız