proc_close

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

proc_closeproc_open() tarafından açılmış bir süreci kapatır ve sürecin çıkış kodunu döndürür

Açıklama

proc_close ( resource $süreç ) : int

proc_close() işlevi, proc_open() tarafından açılmış süreçleri kapatması dışında pclose() işlevi gibidir. proc_close() sürecin sonlanmasını bekler ve çıkış kodunu döndürür. Bu sürece açılan borular varsa, bir kısır döngü oluşmaması için bu işlevi çağırmadan önce fclose() ile onları kapatmalısınız. Açık borular varken çocuk süreç çıkmayı reddedecektir.

Değiştirgeler

süreç

proc_open() tarafından açılmış bir süreç.

Dönen Değerler

Sonlandırılan sürecin çıkış kodunu döndürür.