pcntl_wait

(PHP 5, PHP 7)

pcntl_waitÇatallanmış bir çocuğun durum kodu için bekler

Açıklama

pcntl_wait ( int &$durum [, int $seçenekler = 0 ] ) : int

Bir çocuk süreç çıkana veya sonlandırıcı bir sinyal alana ya da bir sinyal eylemcisi çağrılana kadar çalışmakta olan sürecin çalışmasını askıya alır. Bir çocuk zaten çıkmışsa (yani bir zombi süreçse) işlev beklemeden döner. Çocuk sürecin kullandığı sistem özkaynakları serbest bırakılır. Sisteminizde waitpid'in nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için waitpid(2) kılavuz sayfasına bakınız.

Bilginize:

seçenekler değiştirgesi olmadan, pid değiştirgesinde -1 belirterek bir pcntl_waitpid() çağrısı yapmaya denktir.

Değiştirgeler

durum

pcntl_wait() işlevi durum değiştirgesinde durum bilgisini şu işlevler ile değerendirilmek üzere saklar: pcntl_wifexited(), pcntl_wifstopped(), pcntl_wifsignaled(), pcntl_wexitstatus(), pcntl_wtermsig() ve pcntl_wstopsig().

seçenekler

Sisteminizde wait3 kullanılabiliyorsa (geneldde BSD sistemlerinde bulunur) isteğe bağlı olan seçenekler değişirgesini kullanabilirsiniz. Aksi takdirde bu değiştirgede belirtilen seçeneklerin hiçbir etkisi olmayacaktır. Değiştirgenin değeri aşağıdaki küresel sabitlerin bitsel VEYAlanmışıdır:

Olası seçenekler
WNOHANG Çıkmış çocuk süreç yoksa hemen dön.
WUNTRACED Durumu raporlanmamış ve durmuş çocuklar varsa dön.

Dönen Değerler

Çocuk süreç çıkmışsa süreç kimliği, hata oluşmuşsa -1, (wait3 bulunan sistemlerde) WNOHANG kullanılmış ama ortada bir çocuk süreç yoksa 0 ile döner.

Ayrıca Bakınız