posix_getgroups

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getgroupsÇalışan sürecin üyesi olduğu grupları döndürür

Açıklama

posix_getgroups ( void ) : array

Çalışan sürecin üyesi olduğu grupları döndürür.

Dönen Değerler

Çalışan sürecin üyesi olduğu grupların grup kimliklerini tamsayı olarak içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgroups() örneği

<?php

$groups 
posix_getgroups();

print_r($groups);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => 4
  [1] => 20
  [2] => 24
  [3] => 25
  [4] => 29
  [5] => 30
  [6] => 33
  [7] => 44
  [8] => 46
  [9] => 104
  [10] => 109
  [11] => 110
  [12] => 1000
)

Ayrıca Bakınız