posix_getgrnam

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getgrnamİsmi belirtilen grup hakkında bilgi verir

Açıklama

posix_getgrnam ( string $isim ) : array

İsmi belirtilen grup hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

isim

Grubun ismi

Dönen Değerler

Dönen dizinin elemanları:

Grup bilgileri dizisi
Anahtar Açıklama
name Grubun ismi. İşlevi çağırıken isim değiştirgesine atananla aynı olmalıdır. En fazla 16 karakter uzunlukta olabilir.
passwd Şifreli olarak grup parolası. Sistemde "shadow" parolalar kullanılıyorsa sadece bir * imi bulunur.
gid Sayısal olarak grup kimliği.
members Grubun üyelerinin isimlerini birer dizge olarak içeren bir dizidir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 Bu sürümdün önce, members gruptaki üye sayısını içerirdi ve üye isimleri sayısal indislerleriyle dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgrnam() örneği

<?php

$groupinfo 
posix_getgrnam("toons");

print_r($groupinfo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name]  => toons
  [passwd] => x
  [members] => Array
    (
      [0] => tom
      [1] => jerry
    )
  [gid]   => 42
)

Ayrıca Bakınız