settype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

settypeBir değişkenin türünü belirler

Açıklama

settype ( mixed &$değişken , string $tür ) : bool

Belirtilen değişkenin türünü belirler.

Değiştirgeler

değişken

Türü belirlenecek değişken.

tür

Olası tür değerleri:

  • "boolean" (veya PHP 4.2.0'dan beri "bool")
  • "integer" (veya PHP 4.2.0'dan beri "int")
  • "float" (sadece PHP 4.2.0'dan beri; daha eski sürümler artık önerilmeyen "double" türünü kullanırdı)
  • "string"
  • "array"
  • "object"
  • "null" (PHP 4.2.0'dan beri)

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - settype() örneği

<?php
$foo 
"5bar"// string
$bar true;   // boolean

settype($foo"integer"); // $foo is now 5   (integer)
settype($bar"string");  // $bar is now "1" (string)
?>

Notlar

Bilginize:

"int" için azami değer PHP_INT_MAX'tır.

Ayrıca Bakınız