strval

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strvalBir değişkenin dizgesel değerini döndürür

Açıklama

strval ( mixed $değişken ) : string

Bir değişkenin dizgesel değerini döndürür. Dizgeye dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için string sayfasına bakınız.

Bu işlev dönen değere hiçbir biçemleme uygulamaz. Sayısal bir değeri bir dizge olarak biçemlemenin bir yolunu arıyorsanız sprintf() veya number_format() işlevi işinizi görebilir.

Değiştirgeler

değişken

Dizgeye dönüşürülecek değişken.

değişken herhangi bir sayıl değer olabilir. strval() işlevini diziler ve nesneler üzerinde kullanamazsınız.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken'in string türünde değeri.

Örnekler

Örnek 1 - PHP5'in sihirli __toString yöntemini kullanan strval() örneği

<?php
class StrValTest
{
    public function 
__toString()
    {
         return 
__CLASS__;
    }
}

// Prints 'StrValTest'
echo strval(new StrValTest);
?>

Ayrıca Bakınız