sha1_file

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

sha1_fileBir dosyanın sha1 özetini hesaplar

Açıklama

sha1_file ( string $dosya [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

dosya dosyasını sha1 özetini hesaplar. Hesaplamada kullanılan algoritma: » US Secure Hash Algorithm 1. Özet 40 haneli bir onaltılık sayıdır.

Değiştirgeler

dosya

Dosya ismi.

ham_çıktı

TRUE belirtildiği takdirde sha1 özeti 20 bayt uzunluğundaki ham ikil biçemli bir dizge olarak döner. FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İşlem başarılı olursa bir dizge, olmazsa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - sha1_file() örneği

<?php
foreach(glob('/home/Kalle/myproject/*.php') as $ent)
{
  if(
is_dir($ent))
  {
    continue;
  }
  
  echo 
$ent ' (SHA1: ' sha1_file($ent) . ')'PHP_EOL;
}
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 ham_çıktı değiştirgesi eklendi.
5.1.0 İşlev akım arayüzü kullanacak şekilde değiştirildi. Yani dosya belirtirken artık sha1_file('http://example.com/..') gibi bir sarmalayıcı kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • sha1() - Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar
  • md5_file() - Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
  • crc32() - Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar