sha1

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

sha1Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar

Açıklama

sha1 ( string $dizge [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

dizge dizgesinin sha1 özetini hesaplar. Hesaplamada kullanılan algoritma: » US Secure Hash Algorithm 1.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

ham_çıktı

Seçimlik olan bu değiştirgeyle işleve TRUE aktarırsanız, sha1 özeti, 20 bayt uzunluğunda ham ikil biçemli bir dizge olarak, aksi takdirde 40 haneli onaltılık bir sayı dizgesi olarak döner. FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

SHA1 özetini bir dizge olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 ham_çıktı değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - sha1() örneği

<?php
$str 
'apple';

if (
sha1($str) === 'd0be2dc421be4fcd0172e5afceea3970e2f3d940') {
    echo 
"Yeşil elma mı yoksa kırmızı elma mı isterseniz?";
    exit;
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • sha1_file() - Bir dosyanın sha1 özetini hesaplar
  • crc32() - Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar
  • md5() - Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
  • hash() - Bir ileti özeti üretir