simplexml_load_string

(PHP 5, PHP 7)

simplexml_load_stringBir XML dizgesini bir nesne haline getirir

Açıklama

simplexml_load_string ( string $veri [, string $sınıfAdı = "SimpleXMLElement" [, int $seçenekler = 0 [, string $isimalanı [, bool $önek_var = false ]]]] ) : object

İyi biçemli bir XML dizgesi alır ve bir nesne olarak döndürür.

Değiştirgeler

veri

İyi biçemli bir XML dizgesi.

sınıfAdı

İsteğe bağlı bu değiştirge ile bir nesne döndürmek üzere SimpleXMLElement sınıfından türetilmiş bir sınıf ismi belirtilebilir.

seçenekler

PHP 5.1.0 ve Libxml 2.6.0'dan beri, bu değiştirge ile ek Libxml değiştirgeleri belirtilebilmektedir.

isimalanı

önek_var

Dönen Değerler

XML belgedeki veriyi içeren, SimpleXMLElement sınıfından türetilmiş bir nesne döndürür. Hata durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

XML verisinde bulunan her hata için bir E_WARNING hatası üretilir.

İpucu

Tüm XML hatalarını bastırmak için libxml_use_internal_errors() kullanıp daha sonra bu hataları libxml_get_errors() ile tek tek ele alabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Bir XML belgenin yorumlanması

<?php
$string 
= <<<XML
<?xml version='1.0'?>
<document>
 <title>Soru Ne?</title>
 <from>Can</from>
 <to>Canan</to>
 <body>
  Cevabı anladık da sonu neydi?
 </body>
</document>
XML;

$xml simplexml_load_string($string);

var_dump($xml);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

SimpleXMLElement Object
(
  [title] => Soru Ne?
  [from] => Can
  [to] => Canan
  [body] =>
   Cevabı anladık da sonu neydi?
)

Ayrıca, echo $xml->body gibi çıktılamalar da yapabilirdiniz.

Ayrıca Bakınız