strcmp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strcmpİkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar

Açıklama

strcmp ( string $d1 , string $d2 ) : int

Karşılaştırma harf büyüklüğüne duyarlıdır.

Değiştirgeler

d1

İlk dizge.

d2

İkinci dizge.

Dönen Değerler

d1 dizgesi d2 dizgesinden küçükse sıfırdan küçük bir değer; d1 dizgesi d2 dizgesinden büyükse sıfırdan büyük bir değer; d1 dizgesi ile d2 dizgesi aynıysa sıfır döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • strcasecmp() - İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strncasecmp() - İlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
  • strncmp() - İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur