strspn

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strspnDizgenin, maskenin tam karakterleri ile eşleşen ilk parçasının uzunluğunu bulur

Açıklama

strspn ( string $dizge , string $maske [, int $başlangıç [, int $uzunluk ]] ) : int

dizge dizgesinin maske maskesinin tüm karakterleri ile eşleşen en uzun ilk parçasının uzunluğunu döndürür.

Eğer başlangıç ve uzunluk değiştirgeleri kullanılmamışsa dizge dizgesinin tamamı gözden geçirilir. Bunlar kullanılmışsa etkisi, strspn(substr($dizge, $başlangıç, $uzunluk), $maske) çağrısına eşdeğerdir. (Ayrıntılı bilgi için substr() işlevinin açıklamasına bakınız.)

Örnek:

<?php
$var 
strspn("42 is the answer to the 128th question.""1234567890");
?>
"1234567890" maskesiyle eşleşen en uzun ilk dizge parçası "42" olduğundan $var değişkenine 2 atanacaktır.

Değiştirgeler

dizge

Maskenin eşleştirileceği dizge.

maske

Dizge ile eşleştirilecek karakterleri içeren maske.

başlangıç

dizge içinde eşleştirmenin başlatılacağı konum.

başlangıç belirtilmişse ve negatif değilse arama işlemi dizge dizgesinin baştan başlangıç'ıncı karakterinden başlar; ilk karakterin konumu 0'dır.

Negatif değerler dizgenin sonundan itibaren sayılır.

uzunluk

Eşleşmenin aranacağı alt dizge uzunluğu.

uzunluk belirtilmişse ve negatif değilse arama dizgenin başlangıcından itibaren uzunluk'uncu karakterden başlar.

Negatif bir değer belirtilmişse arama işlemi dizgenin başından başlar ve dizgenin sonundan itibaren uzunluk'uncu karakterde biter.

Dönen Değerler

dizge dizgesinin maske maskesindeki karakterlerden oluşan ilk parçasının uzunluğunu döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 başlangıç ve uzunluk değiştirgeleri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - strspn() örneği

<?php
echo strspn("foo""o"12); // çıktısı: 2
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strcspn() - Maske ile eşleşMEyen ilk parçanın uzunluğunu bulur